Begär radering av personlig data

Begäran om radering av personlig data

Använd formuläret för att begära radering av din personliga data som är lagrad på Life Bingo. Ange den e-postadress som är registrerad i ditt konto.